Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOLSKA

Aktualność danych:

PODOLSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (229 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 2054 osoby, z czego:

2054

kobiety

Męska forma nazwiska to PODOLSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1149. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOLSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie148 kobiet

 • kujawsko-pomorskie229 kobiet

 • lubelskie87 kobiet

 • lubuskie47 kobiet

 • łódzkie94 kobiety

 • małopolskie142 kobiety

 • mazowieckie189 kobiet

 • opolskie53 kobiety

 • podkarpackie112 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie207 kobiet

 • śląskie150 kobiet

 • świętokrzyskie43 kobiety

 • warmińsko-mazurskie41 kobiet

 • wielkopolskie131 kobiet

 • zachodniopomorskie125 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: