Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOLUK

Aktualność danych:

PODOLUK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

43

kobiety

37

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2904. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOLUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).