Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODORSKA

Aktualność danych:

PODORSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

50

kobiet

Męska forma nazwiska to PODORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie30 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).