Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODORSKI

Aktualność danych:

PODORSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (17 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie17 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).