Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOSEK

Aktualność danych:

PODOSEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (217 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 391 osób, z czego:

188

kobiet

203

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2778. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2738. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOSEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 mężczyzn, 8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn, 22 kobiety

 • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie118 mężczyzn, 99 kobiet

 • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie20 mężczyzn, 13 kobiet

 • świętokrzyskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).