Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOSKA

Aktualność danych:

PODOSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

kobiet

Męska forma nazwiska to PODOSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).