Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODOWSKA

Aktualność danych:

PODOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

114

kobiet

Męska forma nazwiska to PODOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie26 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie46 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).