Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODPŁOŃSKA

Aktualność danych:

PODPŁOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

kobiet

Męska forma nazwiska to PODPŁOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODPŁOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie27 kobiet

  • mazowieckie11 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).