Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODPŁOŃSKI

Aktualność danych:

PODPŁOŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

69

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODPŁOŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODPŁOŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie17 mężczyzn

  • mazowieckie14 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).