Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODPORSKI

Aktualność danych:

PODPORSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODPORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODPORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • podkarpackie11 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).