Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODRAŻKA

Aktualność danych:

PODRAŻKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (206 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 538 osób, z czego:

273

kobiety

265

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2693. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2676. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODRAŻKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie19 mężczyzn, 18 kobiet

  • łódzkie97 mężczyzn, 108 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie99 mężczyzn, 107 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).