Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODRACKI

Aktualność danych:

PODRACKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODRACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODRACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie8 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).