Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODRALSKA

Aktualność danych:

PODRALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

101

kobiet

Męska forma nazwiska to PODRALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODRALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie49 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).