Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODRAZIK

Aktualność danych:

PODRAZIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 137 osób, z czego:

70

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODRAZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • małopolskie18 mężczyzn, 20 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie31 mężczyzn, 28 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).