Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODREZ

Aktualność danych:

PODREZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

62

kobiety

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODREZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: