Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODRUCKI

Aktualność danych:

PODRUCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

66

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODRUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODRUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn

  • mazowieckie45 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).