Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODRUCZNA

Aktualność danych:

PODRUCZNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

69

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODRUCZNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie19 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie18 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: