Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODRZYCKA

Aktualność danych:

PODRZYCKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

152

kobiety

Męska forma nazwiska to PODRZYCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODRZYCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubuskie11 kobiet

  • łódzkie23 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • wielkopolskie74 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).