Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSĘDEK

Aktualność danych:

PODSĘDEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (90 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

93

kobiety

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSĘDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie41 mężczyzn, 49 kobiet

  • mazowieckie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).