Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSADA

Aktualność danych:

PODSADA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (105 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

126

kobiet

114

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSADA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie48 mężczyzn, 57 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 14 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).