Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSADNY

Aktualność danych:

PODSADNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

21

kobiet

106

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSADNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn

  • łódzkie16 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie50 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).