Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSADOWSKA

Aktualność danych:

PODSADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

58

kobiet

Męska forma nazwiska to PODSADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • małopolskie29 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).