Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSIADŁA

Aktualność danych:

PODSIADŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (290 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 880 osób, z czego:

880

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2091. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSIADŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie24 kobiety

 • lubelskie79 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie237 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie290 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • pomorskie45 kobiet

 • śląskie32 kobiety

 • świętokrzyskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).