Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSIADŁOWICZ

Aktualność danych:

PODSIADŁOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

64

kobiety

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSIADŁOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie24 mężczyzn, 25 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).