Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSIADŁOWSKA

Aktualność danych:

PODSIADŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

112

kobiet

Męska forma nazwiska to PODSIADŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSIADŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie9 kobiet

 • mazowieckie23 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie31 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).