Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSIADŁOWSKI

Aktualność danych:

PODSIADŁOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODSIADŁOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2837. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSIADŁOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie10 mężczyzn

  • mazowieckie19 mężczyzn

  • pomorskie26 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).