Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSIEBIERSKA

Aktualność danych:

PODSIEBIERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

kobiet

Męska forma nazwiska to PODSIEBIERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2955. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSIEBIERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie4 kobiety

  • świętokrzyskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).