Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSTAWNY

Aktualność danych:

PODSTAWNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (120 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

62

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSTAWNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie4 mężczyzn

  • śląskie68 mężczyzn, 52 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).