Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSTAWSKA

Aktualność danych:

PODSTAWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 373 osoby, z czego:

373

kobiety

Męska forma nazwiska to PODSTAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2593. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSTAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie11 kobiet

 • małopolskie91 kobiet

 • mazowieckie13 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie69 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie78 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • wielkopolskie10 kobiet

 • zachodniopomorskie45 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).