Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSTAWSKI

Aktualność danych:

PODSTAWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (101 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 378 osób, z czego:

2

kobiety

376

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODSTAWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2565. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSTAWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

 • lubuskie13 mężczyzn

 • łódzkie6 mężczyzn

 • małopolskie101 mężczyzn

 • mazowieckie13 mężczyzn

 • opolskie6 mężczyzn

 • podkarpackie66 mężczyzn

 • pomorskie8 mężczyzn

 • śląskie77 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie12 mężczyzn

 • zachodniopomorskie44 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: