Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODSTOLAK

Aktualność danych:

PODSTOLAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

54

kobiety

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODSTOLAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie29 mężczyzn, 23 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).