Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODUCH

Aktualność danych:

PODUCH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

71

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.37.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODUCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 12 kobiet

  • podlaskie34 mężczyzn, 42 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).