Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODUFALSKA

Aktualność danych:

PODUFALSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 96 osób, z czego:

96

kobiet

Męska forma nazwiska to PODUFALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODUFALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie31 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie6 kobiet

  • śląskie17 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).