Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODULKA

Aktualność danych:

PODULKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (208 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 406 osób, z czego:

215

kobiet

191

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2751. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2750. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODULKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie42 mężczyzn, 52 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie4 kobiety

  • podkarpackie101 mężczyzn, 107 kobiet

  • śląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: