Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODURGIEL

Aktualność danych:

PODURGIEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

84

kobiety

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODURGIEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie42 mężczyzn, 53 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie19 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).