Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWÓJCI

Aktualność danych:

PODWÓJCI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

40

kobiet

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.54.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWÓJCI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).