Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWÓRNY

Aktualność danych:

PODWÓRNY – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

19

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWÓRNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • podkarpackie14 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).