Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWALNA

Aktualność danych:

PODWALNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

53

kobiety

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWALNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).