Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWALNY

Aktualność danych:

PODWALNY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

7

kobiet

50

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2959. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWALNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).