Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWALSKA

Aktualność danych:

PODWALSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

53

kobiety

Męska forma nazwiska to PODWALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • pomorskie13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).