Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWIŃSKA

Aktualność danych:

PODWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

89

kobiet

Męska forma nazwiska to PODWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie39 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie9 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie16 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).