Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWIŃSKI

Aktualność danych:

PODWIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

72

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODWIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • opolskie17 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).