Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWIKA

Aktualność danych:

PODWIKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (297 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 487 osób, z czego:

246

kobiet

241

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2720. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2700. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWIKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 mężczyzn, 29 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • małopolskie154 mężczyzn, 143 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn

 • opolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie18 mężczyzn, 14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 8 kobiet

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).