Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWOJEWSKA

Aktualność danych:

PODWOJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

136

kobiet

Męska forma nazwiska to PODWOJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWOJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie35 kobiet

  • warmińsko-mazurskie41 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).