Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWOJEWSKI

Aktualność danych:

PODWOJEWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

2

kobiety

137

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODWOJEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2804. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWOJEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • pomorskie44 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie46 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).