Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWOJSKA

Aktualność danych:

PODWOJSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

91

kobiet

Męska forma nazwiska to PODWOJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWOJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie16 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie29 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).