Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWORSKA

Aktualność danych:

PODWORSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

kobiet

Męska forma nazwiska to PODWORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie21 kobiet

 • opolskie9 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie19 kobiet

 • śląskie22 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • wielkopolskie12 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).