Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWORSKI

Aktualność danych:

PODWORSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

129

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODWORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn

  • mazowieckie26 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn

  • pomorskie16 mężczyzn

  • śląskie24 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).