Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWYSOCKA

Aktualność danych:

PODWYSOCKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (139 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 476 osób, z czego:

476

kobiet

Męska forma nazwiska to PODWYSOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2490. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWYSOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie34 kobiety

 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie139 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie102 kobiety

 • opolskie29 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie33 kobiety

 • pomorskie20 kobiet

 • śląskie11 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).