Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODWYSOCKI

Aktualność danych:

PODWYSOCKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (126 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 471 osób, z czego:

471

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODWYSOCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2470. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODWYSOCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie20 mężczyzn

 • lubelskie3 mężczyzn

 • lubuskie6 mężczyzn

 • łódzkie126 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie113 mężczyzn

 • opolskie28 mężczyzn

 • podkarpackie6 mężczyzn

 • podlaskie32 mężczyzn

 • pomorskie12 mężczyzn

 • śląskie15 mężczyzn

 • świętokrzyskie7 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • wielkopolskie9 mężczyzn

 • zachodniopomorskie28 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).